Runsten Ög82, L2011:396 i Högby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorkell reist(?) ... þenna eptir Eyvind, Tosta son, er átti Haugbý. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Rusten, av granit, 1,2 m hög, 0,6 m bred (330-130 grader) och 0,2 m tjock. På den mot SV vättande sidan är en runristning i en bandslinga samt ett kors. Enligt Östergötlands runinskrifter upptäcktes runstenen vid rivningen av Högby gamla kyrka 1870. Slingans bredd är 13 cm och ristningen är mycket tydlig och lyder:"Torkel ristade denna sten efter Övind, Tostes son, som ägde Högby." Uppmålad 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Högby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åsrygg (NV-SÖ). Tidigare park. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m 130 grader om nr 11:2."
Vill du se flera runstenar i Högby socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.360154
Longitud: 15.102922
Lämnings-ID: L2011:396
Riksantikvarieämbetets ID: Högby 11:3
Sveriges runinskrifter: Ög82, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Högby kyrka
Placering: Vid prästgården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Torkel (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Högby
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:396