Runsten L2011:3250 i Kumla ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2011:3250 i Kumla
Foto av Runsten L2011:3250 i Kumla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sk√°ungr(?) ok √Ēzurr reistu stein √ĺenna eptir Kag(?)/Gag(?), f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂daktig granit, 1,0 m h√∂g, 0,7 m bred (80cg-280cg) och 0,45 m tjock. P√• N sidan √§r runslingan, vilken f√∂ljer stenens sidor och i mitten ett kors. Runorna √§r 9 cm h√∂ga. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Skaung och Assur reste denna sten efter Kag, sin fader." Restes 1894. Uppm√•lad 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kumla socken i Mj√∂lby kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dikeskant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SS√Ė om v√§g och 30 m 85cg om √§gogr√§ns √§r 3:1 och 8 m 285cg om 3:1 och 2 m SS√Ė om v√§g √§r 3:2."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.331423
Longitud: 14.903946
Lämnings-ID: L2011:3250
Riksantikvarieämbetets ID: Kumla 3:2
Sveriges runinskrifter: √Ėg135 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Gärdslösa (enängen)
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Mjölby
Socken: Kumla
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/48e22f80-eb3c-45d3-abae-653e4da41100