Runsten Ög135, L2011:3250 i Kumla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Skáungr(?) ok Ôzurr reistu stein þenna eptir Kag(?)/Gag(?), fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 1,0 m hög, 0,7 m bred (80cg-280cg) och 0,45 m tjock. På N sidan är runslingan, vilken följer stenens sidor och i mitten ett kors. Runorna är 9 cm höga. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Skaung och Assur reste denna sten efter Kag, sin fader." Restes 1894. Uppmålad 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kumla socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dikeskant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SSÖ om väg och 30 m 85cg om ägogräns är 3:1 och 8 m 285cg om 3:1 och 2 m SSÖ om väg är 3:2."
Vill du se flera runstenar i Kumla socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.331423
Longitud: 14.903946
Lämnings-ID: L2011:3250
Riksantikvarieämbetets ID: Kumla 3:2
Sveriges runinskrifter: Ög135, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Gärdslösa (enängen)
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Kumla
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:3250