Runsten Ög134, L2011:3249 i Kumla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Finnviðr setti ... þenna eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rest av, rödaktig granti. 1,1 m hög, 1,2 m bred (80cg-280cg) och 0,3 m tjock. På N sidan, utmed stenens båda sidor är runinskriften reliefhuggen. Runorna är 11-13 cm höga. Runstenen har tidigare (enl Nordenskjöld) stått S om här befintligt dike. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Finnvid satte denna (sten) efter ..." Restes 1894. Uppmålad 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kumla socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dikeskant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SSÖ om väg och 30 m 85cg om ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Kumla socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.33145
Longitud: 14.90413
Lämnings-ID: L2011:3249
Riksantikvarieämbetets ID: Kumla 3:1
Sveriges runinskrifter: Ög134, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Gärdslösa (enängen)
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Kumla
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:3249