Runsten L2011:3249 i Kumla ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2011:3249 i Kumla
Foto av Runsten L2011:3249 i Kumla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Finnvi√įr setti ... √ĺenna eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rest av, r√∂daktig granti. 1,1 m h√∂g, 1,2 m bred (80cg-280cg) och 0,3 m tjock. P√• N sidan, utmed stenens b√•da sidor √§r runinskriften reliefhuggen. Runorna √§r 11-13 cm h√∂ga. Runstenen har tidigare (enl Nordenskj√∂ld) st√•tt S om h√§r befintligt dike. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Finnvid satte denna (sten) efter ..." Restes 1894. Uppm√•lad 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kumla socken i Mj√∂lby kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dikeskant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SS√Ė om v√§g och 30 m 85cg om √§gogr√§ns."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.33145
Longitud: 14.90413
Lämnings-ID: L2011:3249
Riksantikvarieämbetets ID: Kumla 3:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg134 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Gärdslösa (enängen)
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Mjölby
Socken: Kumla
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/510ddfeb-2866-44ea-bcd8-a79fb8bb2784