Runsten Ög93, L2010:9983 i Väderstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir Bjôrn, bónda sinn, er varð hôggvinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit, 1,7 m hög, 0,55-0,7 m bred och 0,3 m tjock. Runhöjd 10-11 cm. Ristningen vetter mot N. Stenen lutar kraftigt åt N. Enligt Runverket är ristningsytan mycket hårdbearbetad. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Tjudred reste denna sten efter Björn, sin man, som blev dödad." Uppmålad 1971."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väderstad socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark omedlbart N om bergsrygg med berg i dagen. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 85 m Ö om mindre brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Väderstad socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.304963
Longitud: 14.863937
Lämnings-ID: L2010:9983
Riksantikvarieämbetets ID: Väderstad 70:1
Sveriges runinskrifter: Ög93, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Haddestad
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Väderstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:9983