Runsten ÖgFv1975;174, L2010:9416 i Väderstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Jarl reistu stein þenna eptir bróður/brœðr Ótryggs. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 2 m hög, 1,3 m bred (NV-SÖ) och 0,4 m tjock. Runhöjd 8-12 cm. Ristningen vetter mot NÖ. Enligt Fornvännen 1975 lyder inskriften:"...Jarl reste denna (sten) efter Otryggs broder (el. bröder)." Stenen hör eventuellt ihop med Ög 94. På platsen där stenen nu står påträffades i samband med grävning en medeltida silverbrakteat. Hittad år 1974 på kyrkogården."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väderstad socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack morän- och lermark. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m N 10cg V om S murdelen och 21 m V 10cg S om den Ö."
Vill du se flera runstenar i Väderstad socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.310196
Longitud: 14.910839
Lämnings-ID: L2010:9416
Riksantikvarieämbetets ID: Väderstad 78:4
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1975;174,
Plats: Harstads ödekyrkogård
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Väderstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:9416