Runsten Ög94, L2010:9415 i Väderstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásgauta/Áskatla ok Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir Oddlaug(?), er bjó í Haðistôðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í Grikkjum(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, i röd granit, 2 m hög, 1-1,5 m bred (NV-SÖ) och 0,3 m tjock. Runhöjd 10-15 cm. Ristningen vetter mot NÖ. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Asgöta och Gudmund de reste detta minnesmärke efter Oddlög(?), som bodde i Haddestad. Han var en bonde god, dog uti Greklan(?)." Sista satsen utgör troligen ett par versrader. Uppmålad 1971."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väderstad socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack morän- och lermark. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17m N om S muren och 7 m Ö om den V muren."
Vill du se flera runstenar i Väderstad socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.310241
Longitud: 14.911325
Lämnings-ID: L2010:9415
Riksantikvarieämbetets ID: Väderstad 78:3
Sveriges runinskrifter: Ög94, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Harstads ödekyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Väderstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:9415