Runsten L2010:9191 i Väderstad
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 0,9 m hög, 0,8 m bred (Ö-V) och 0,3m tjock. Runhöjd 7-9 cm. Ristningen mot N. Fyndplats, se raä 186 (funnen 1930). Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Götulv och Sven reste denna sten efter Brune, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väderstad socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sluttning åt N av moränmark. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m N om 18:1:s S kant och 2 m V om nr 18:3:s Ö kant."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L2010:9191 i Väderstad:
"Bilden ovan är ur: Linköpings stifts kyrkor, Väderstadkyrka, Liköping 1970."
Vill du se flera runstenar i Väderstad socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.308774
Longitud: 14.937542
Lämnings-ID: L2010:9191
Riksantikvarieämbetets ID: Väderstad 18:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Väderstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:9191