Runsten Ög204, L2010:7500 i Viby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tosti reisti stein eptir Eystein, mág(?) sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 1,35 m hög, 0,7-0,8 m bred (185-385cg) och 0,25-0,45 m tjock. Runhöjd 11-12 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Toste reste stenen efter N.N., sin måg (svåger, svärfader)." Enligt Jansson 19/9 1962:"Torste reste stenen efter Östen(?), sin ..." Uttagen och rest 1962. Uppmålad 1971. Målningen påbättrad 1984. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m N om kyrkans NÖ hörn och 2 m V om kyrkogårdsmur (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Viby socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.368488
Longitud: 15.311877
Lämnings-ID: L2010:7500
Riksantikvarieämbetets ID: Viby 24:3
Sveriges runinskrifter: Ög204, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Viby kyrka
Placering: Rest nordöst om kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Viby
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7500