Runsten Ög211, L2010:7463 i Viby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fullugi reisti stein þenna eptir Saxa, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,65 m hög, 0,7 m bred (125-325cg) och 0,5 m tjock. Runhöjd 8-10 cm. Ristningen vetter mot SSV. Enligt Nils Sjöstedt, 82 år Mörby Skattegård, Mantorp, flyttades stenen till nuvarande plats någon gång i början av 1800-talet. Stenen stod ursprungligen nära Skänningevägen på ett skifte nu tillhörigt gården Dragestadlund. Detta skifte såldes ifrån Skattegården och då flyttades stenen "hem". Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Fullhuge reste denna sten efter Saxe, sin fader." Uppmålad 1967. Uppmålad 1984. (Eftersom ornamentiken på plansch LXXV i Östergötlands runinskrifter såg suspekt ut, imålades inte ornamentiken 1984.)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plant område. Betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m 110cg om uthusets SÖ hörn. Runstenen står rest i SV hörnet av en husgrund."
Vill du se flera runstenar i Viby socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.381557
Longitud: 15.269691
Lämnings-ID: L2010:7463
Riksantikvarieämbetets ID: Viby 22:1
Sveriges runinskrifter: Ög211, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Mörby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Viby
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7463