Runsten ÖgFv1965;54, L2010:6893 i Viby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn ukiþila dreng algóðan. Sá hét Grímarr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 2,2 m hög, 1,05 m bred (N-S) och 0,15-0,3 m tjock. Runhöjd 14-24 cm. Ristningen vetter mot V. Anträffad år 1962 i samband med restaureringen. Enligt Fornvännen 1965 lyder inskriften:"Hök reste efter 'häv' ung man minnesmärke efter sin son ..., en mycket god ung man. Han hette Grimar.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,6 m V om tornet, 1 m N om torningången."
Vill du se flera runstenar i Viby socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.36822
Longitud: 15.311264
Lämnings-ID: L2010:6893
Riksantikvarieämbetets ID: Viby 24:1
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1965;54,
Plats: Viby kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Viby
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:6893