Runsten Ög202, L2010:6533 i Veta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geiri reisti steina þessa eptir Steinkel. Þeir váru synir Bjarnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,75 m hög 0,6 m bred (V-Ö) och 0,35 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Står ej på ursprunglig plats. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gere reste dessa stenar efter Stenkil. De voro söner av Björn." Uppmålad 1967. Uppmålad 1982. Flyttad 2007. Uppmålad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veta socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Stenen står sedan flytten 2007 på gräsplanen N om kyrkan, ca 10 m N om norra ingången till kyrkogården. "
Vill du se flera runstenar i Veta socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.355632
Longitud: 15.258737
Lämnings-ID: L2010:6533
Riksantikvarieämbetets ID: Veta 10:2
Sveriges runinskrifter: Ög202, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Gottlösa
Placering: Rest öster om kyrkan.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Veta
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:6533