Runsten Ög165, L2010:532 i Skänninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B Tosta, eptir sinn fôður. §C Þorkell'k reist stein þenna eptir Tosta. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit 2,3 m hög, 0,9 m bred (Ö-V) och 0,44 m tjock. Runinskrift på den åt N-vända sidan, samt båda smalsidorna. Runhöjd 0,17-0,27 m. Inskrift se i inventeringsboken. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Torun och bröderna, Tostes söner, reste (stenen) efter sin fader. Jag Torkel ristade denna sten efter Toste." Uppmålad 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skänninge socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m 155cg om SÖ-hörnet av rådhuset samt 18 m 360cg om NÖ-hörnetav Vårfru kyrkan."
Vill du se flera runstenar i Skänninge socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.395095
Longitud: 15.086904
Lämnings-ID: L2010:532
Riksantikvarieämbetets ID: Skänninge 3:1
Sveriges runinskrifter: Ög165, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Skänninge, vårfrukyrkan
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Torkel (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Skänninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:532