Runsten L2010:531 i Skänninge 🇬🇧
Foto av Runsten L2010:531 i Skänninge
Foto av Runsten L2010:531 i Skänninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisti stein þenna ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av granit, 1,88x0,98x0,24 m st. Runhöjd, 0,25-0,27 m. Ligger som trappsten till ruinen. Enligt Runverket kan man urskilja ett tiotal runor på stenen och inskriften lyder: "... reste denna sten..."."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skänninge socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Åbrink."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SSÖ om Skänninge 2:2 som trappsten till Skänninge 2:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40066
Longitud: 15.098935
Lämnings-ID: L2010:531
Riksantikvarieämbetets ID: Skänninge 2:4
Sveriges runinskrifter: ÖgATA6488/60
Plats: Hospitalskapellet
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Skänninge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cfd2243f-1ff4-4370-b8de-02fe1e07bdb5