Runsten Ög166, L2010:493 i Skänninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Boldi ok Ulfr reistu steina þessi eptir Þrónd ok Farulf, brœðr sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit, 1,82 m h, 0,72 m br (N-S) och 0,37 m tj. Runhöjd, 0,15-0,18 m. Inskription: Se text i skannat bokuppslag. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Bolde och Ulv reste dessa stenar efter Trond och Farulv, sina bröder." Uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skänninge socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Åbrink."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m SV om NV hörnet av ruinen."
Vill du se flera runstenar i Skänninge socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400718
Longitud: 15.098897
Lämnings-ID: L2010:493
Riksantikvarieämbetets ID: Skänninge 2:2
Sveriges runinskrifter: Ög166, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Skänninge, hospitalsmuren
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Skänninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:493