Runsten Ög199, L2010:3239 i Sya
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmsteinn reisti stein ... eptir Gísl, fôður sinn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,4 m hög, 1,3 m bred och 0,4 m tjock. Runhöjd 22 cm. Runorna vetter mot SSÖ. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Holmsten reste (denna) sten efter Gisl, sin fader (god?)." Riktad 1972. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sya socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark. Gräsmatta."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m 180cg om körbana: 18 m 80cg om infartsväg: 14 m 370cg om NVhörnet av byggnad."
Vill du se flera runstenar i Sya socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.334722
Longitud: 15.226088
Lämnings-ID: L2010:3239
Riksantikvarieämbetets ID: Sya 2:1
Sveriges runinskrifter: Ög199, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Sya kyrka
Placering: Vid f.d. Tingshuset, Mjölbyvägen 12, 160 m SSV kyrkan.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Sya
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3239