Runsten L2010:3239 i Sya ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2010:3239 i Sya
Foto av Runsten L2010:3239 i Sya
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmsteinn reisti stein ... eptir G√≠sl, f√ī√įur sinn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,4 m h√∂g, 1,3 m bred och 0,4 m tjock. Runh√∂jd 22 cm. Runorna vetter mot SS√Ė. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Holmsten reste (denna) sten efter Gisl, sin fader (god?)." Riktad 1972. Uppm√•lad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sya socken i Mj√∂lby kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark. Gräsmatta."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m 180cg om körbana: 18 m 80cg om infartsväg: 14 m 370cg om NVhörnet av byggnad."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.334722
Longitud: 15.226088
Lämnings-ID: L2010:3239
Riksantikvarieämbetets ID: Sya 2:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg199 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Sya kyrka
Placering: Vid f.d. Tingshuset, Mjölbyvägen 12, 160 m SSV kyrkan.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Mjölby
Socken: Sya
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4104cad7-8118-4cf9-aa25-159309dfc0ef