Runsten Ög200, L2010:3238 i Sya
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... ... kumla eptir Geirma, þegn nýtan, bónda(?) ... §B Guðmundr(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,15 m hög, 0,70 m bred och 0,40 m tjock. Runhöjd ca 20 cm. Runor på S och Ö sidorna. Enligt skrivelse av E. Carlson till E. Brate skall vid Stallsberg ha påträffats två stenar med inristningar, troligen runor. Dessa stenar förefaller aldrig ha blivit granskade av Brate eller någon annan. Det är dock ej omöjligt att det kan ha varit fragment till runsten, 1:1. Trots ihärdigt frågande i gårdarna kring Stallsberg har stenarna ej kunnat återfinnas. Enligt Runverket lyder inskriften:"Kummel efter Germe en duglig tägn, sin make.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sya socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m 160cg om SV långhushörnet."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Ög200, L2010:3238 i Sya:
"Runstenen har ursprungligen stått på Uddarps eller Stallbergs ägor."
Vill du se flera runstenar i Sya socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.335964
Longitud: 15.227151
Lämnings-ID: L2010:3238
Riksantikvarieämbetets ID: Sya 1:1
Sveriges runinskrifter: Ög200, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Uddarp
Placering: Står nu vid kyrkans långhus.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Sya
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3238