Runsten Ög201, L2010:1822 i Veta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Karli ok þeir Gunnarr reistu stein þenna §B eptir Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. Guð hjalpi sálu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,50 m hög och 0,30-0,35 m tjock, närmast kvadratiskt tvärsnitt. Ristning på två sidor, vettande åt N och V. Runhöjd 8-11 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Karle jämte Gunnar reste denna sten efter Hamunde, sin broder, en kämpe god. Gud hjälpe själen!" Flyttad och uppmålad 1967. Uppmålad 1984. Uppmålad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veta socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m 290cg om kyrkvägg (190-390cg) och 5 m 390cg om dito (90-290cg)."
Vill du se flera runstenar i Veta socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.355417
Longitud: 15.258537
Lämnings-ID: L2010:1822
Riksantikvarieämbetets ID: Veta 13:1
Sveriges runinskrifter: Ög201, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Veta kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Veta
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:1822