Runristning Ög244, L2010:6762 i Viby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Korspryddsten, grå granit, 1,6 m hög, 0,7-1 m bred (180-380cg) och 0,2 m tjock. Ristningen vetter mot Ö. Enligt Östergötlands runinskrifter hittades stenen 1912."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Viby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m 335cg om kyrkans NV hörn och 2,2 m Ö om kyrkogårdsmur (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Viby socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.368423
Longitud: 15.310879
Lämnings-ID: L2010:6762
Riksantikvarieämbetets ID: Viby 24:2
Sveriges runinskrifter: Ög244, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Viby kyrkogård
Placering: Rest 40 m NV om torningången.
Föremål: Ristad sten
Material: Ljusröd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Viby
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:6762