Runristning L2010:571 i Skänninge 🇬🇧
Foto av Runristning L2010:571 i Skänninge
Foto av Runristning L2010:571 i Skänninge
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fragment av runristade kalkstenskistor s k Eskiltuna kistor medruninskrifter, funna vid utgrävningen av Allhelgona kyrkan år 1959-61. Fragment förvaras i Axbomska gården, Hembygdsmuseum. 1) Kist fragment av kalksten 0,27 m h, 0,38 m br och 0,07 m tj. Ruinskrift längs vänster kant: Se text i boken. 2) Kist fragment av kalksten 0,28 m h, 0,22-0,34 m br och 0,1 m tj. Ruinskrift: Se text iboken. 3) Kist fragment av kalksten 0,25 m h, 0,05-0,25 m br och0,1 m tj. Delar av slingornamentik. 4) Kist fragment av kalksten0,29 m h, 0,30 m br och 0,1 m tj. Ruinskrift: Se text i boken. 5) Kistfragment av kalksten, 0,25 m h, 0,1-0,23 m br och 0,1 m tj.Delar av slingornamentik. 6) Kistfragment, 0,2x0,2 m st och 0,1m tj ornamentik: Se text i boken. 7) Kistfragment av kalksten 0,2m h, 0,2 m br och 0,1 m tj. Delar av slingornamentik. 8) Kistfragment av kalksten 0,15x0,15 m st och 0,1 m tj. Ornamentik: Se text i boken. 9) Kistfragment av kalksten 0,17 m h, 0,25 m br och 0,1 m tj. Ornamentik: Se text i boken. 10) Kistfragment av kalksten0,18 m h, 0,05-0,2 m br och 0,1 m tj. Delar av slingornamentik.11) Kistfragment av kalksten 0,12 m h, 0,19 m br och 0,1 m tj. Runinskrift:Se text i boken. 12) Kistfragment av kalksten 0,17 m h,0,19 m br och 0,07 m tj. Del av slingornamentik. 13) Kistfragment av kalksten 0,14 m h, 0,2 m br och 0,07 m tj. Delar av slingornamentik. 14) Kistfragment av kalksten 0,12 m h, 0,17 m br och 0,07 m tj. Delar av slingornamentik. 15) Kistfragment av kalksten 0,13 m h, 0,17 m br och 0,07 m tj. Delar av slingornamentik. 16) Kistfragment av kalksten 0,13 m h, 0,05-0,18 m br och 0,07 m tj. Ornamentik: Se text i boken. 17) Kistfragment av kalksten 0,14x0,15m st och 0,1 m tj. Ornamentik: Se text i boken. Samtliga fragment är imålade med rött. På samma plats finns även tegel från Allhelgona kyrkan: Se bild i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skänninge socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Boningshus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396591
Longitud: 15.085951
Lämnings-ID: L2010:571
Riksantikvarieämbetets ID: Skänninge 12:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Skänninge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fbb481ac-cffd-4bb3-a69e-fde226d6ba85