Runsten SmNOR1994;25, L1954:8760 i Markaryds
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markaryds socken i Markaryd kommun (Kronobergs län).
Vill du se flera runstenar i Markaryds socken eller Markaryd kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.457581
Longitud: 13.585048
Lämnings-ID: L1954:8760
Riksantikvarieämbetets ID: Markaryd 50:1
Sveriges runinskrifter: SmNOR1994;25,
Plats: Folkhögskolan
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Grå något rödlätt grovkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Markaryd
Socken: Markaryds
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:8760