Runsten L1963:9160 i Ekby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1963:9160 i Ekby
Foto av Runsten L1963:9160 i Ekby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 16), gnejs, 1,4 m h√∂g, 0,7 m bred (SSV-NN√Ė) och 0,5-0,4 m tjock. Runh√∂jd 0,16 m. Ristningen vetter mot V. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "√Öste och hans br√∂der reste denna sten efter Tore(?), sin fader." Uppm√•lad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekby socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ė-sluttande √•kermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"46 m S√Ė om √•kerh√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.593429
Longitud: 13.89989
Lämnings-ID: L1963:9160
Riksantikvarieämbetets ID: Ekby 35:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Ekby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5f580297-13bb-47eb-a01e-e4b8d0ebaffc