Runsten L1963:9160 i Ekby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 16), gnejs, 1,4 m hög, 0,7 m bred (SSV-NNÖ) och 0,5-0,4 m tjock. Runhöjd 0,16 m. Ristningen vetter mot V. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Åste och hans bröder reste denna sten efter Tore(?), sin fader." Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekby socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"46 m SÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Ekby socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.593429
Longitud: 13.89989
Lämnings-ID: L1963:9160
Riksantikvarieämbetets ID: Ekby 35:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Ekby
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:9160