Runsten L1963:2234 i Berga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1963:2234 i Berga
Foto av Runsten L1963:2234 i Berga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßA Bj√īrn reisti stein √ĺenna ... ger√įi(?) br√ļ √ĺessa eptir ... ¬ßB ... sinn ok eptir J√≥runni(?) "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 2), gr√• gnejs, 1.25 m h√∂g, 0.35 m bred (SS√Ė-NNV) och 0.3 m tjock. Ristningen befinner sig p√• √Ė bredsidan och N kantsidan. Runh√∂jd 15 cm. Runorna ifyllda med svart f√§rg. Stenen st√•r mitt p√• en sentida h√∂g, ca 22 m i diameter och 4.5 m h√∂g, den √∂vre delen √§r avplanad, 9 m diam. Vid sidan av runstenen √§r ornamenterad kalkstensflisa, 1x0.3 m stor. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Bj√∂rn reste denna sten ... gjorde (?) denna bro efter ... sin och efter Jorun (?) ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Berga socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag V-sluttning av moränrygg. Parkmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 110 m VNV om herrgårdsbyggnads NV hörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.74797
Longitud: 13.898159
Lämnings-ID: L1963:2234
Riksantikvarieämbetets ID: Berga 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg2 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Säby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Berga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/16d542f7-6cce-44bc-ac67-bf67aee0f712