Runsten Vg2, L1963:2234 i Berga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Bjôrn reisti stein þenna ... gerði(?) brú þessa eptir ... §B ... sinn ok eptir Jórunni(?) "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 2), grå gnejs, 1.25 m hög, 0.35 m bred (SSÖ-NNV) och 0.3 m tjock. Ristningen befinner sig på Ö bredsidan och N kantsidan. Runhöjd 15 cm. Runorna ifyllda med svart färg. Stenen står mitt på en sentida hög, ca 22 m i diameter och 4.5 m hög, den övre delen är avplanad, 9 m diam. Vid sidan av runstenen är ornamenterad kalkstensflisa, 1x0.3 m stor. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Björn reste denna sten ... gjorde (?) denna bro efter ... sin och efter Jorun (?) ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Berga socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag V-sluttning av moränrygg. Parkmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 110 m VNV om herrgårdsbyggnads NV hörn."
Vill du se flera runstenar i Berga socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.74797
Longitud: 13.898159
Lämnings-ID: L1963:2234
Riksantikvarieämbetets ID: Berga 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg2, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Säby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Berga
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2234