Runsten L1962:9789 i Lyrestad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1962:9789 i Lyrestad
Foto av Runsten L1962:9789 i Lyrestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěeir Hettingr(?), Hervar√įr reistu stein eptir Gunnar, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 14) av granit (enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter √§r stenen gjord av m√∂rkgr√• gnejs), 3,2 m h√∂g, 0,9 m bred (√Ė-V) och 0,35 m tjock. Runh√∂jd 15-19 cm. Ristningen vetter mot N. √Ėvre delen p√• stenen smalnar av och runslingan n√•r endast 1,7 m √∂ver markytan. Ca 30 cm fr√•n toppen p√• den ristade sidan finns ett kors i relief. P√• baksidan finns tv√• djurbilder i relief, vilka dock √§r n√•got otydliga upptill. Stenen lutar n√•got √•t S. 0,2 - 1 m stora stenar bildar en grund till runstenen. Grunden √§r ca 3 m i diameter. Framf√∂r stenen, p√• dess S sida, st√•r en upprest sten av till synes samma stenart som runstenen. Den √§r ca 85 x 40 x 10 cm st och ser ut som om den till formen passar in i ett bortslaget parti p√• √Ė delen av toppen p√• runstenens S sida. Detta fragment hittades i √•kern vid t√§ckdikning och av finnaren, bosatt p√• Rogstorp, och forslades till runstenen. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "H√§tting(?) och H√§rvard, de reste stenen efter Gunnar, sin fader." Uppm√•lad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lyrestad socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ouppodlat parti i åker, strax N om åkrök. Liten åkerholme, närmast rund, 5 m i diameter."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m N√Ė om √•kant (Fria√•n). 45 m √Ė om √•kerh√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.809174
Longitud: 14.03006
Lämnings-ID: L1962:9789
Riksantikvarieämbetets ID: Lyrestad 69:1
Sveriges runinskrifter: Vg14 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Rogstorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Lyrestad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/617832da-a37d-41ad-8e2a-726e784bb701