Runsten Vg11, L1962:9261 i Leksberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir Skorpa reisti stein þenna eptir Ketil, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 11), granit, 2,95 m hög, 0,95 m bred (N-S) och 0,44 m tjock. Toppformig. Runhöjd 11-13 cm. Ristningen vetter mot S. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tore skorpa reste denna sten efter sin son Kättil." Uppmålad 1979 och 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Leksberg socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sydsluttning utanför kyrkogårdsmuren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SSÖ om kyrkogårdsmur, 15 m NÖ om elledning."
Vill du se flera runstenar i Leksberg socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683215
Longitud: 13.813708
Lämnings-ID: L1962:9261
Riksantikvarieämbetets ID: Leksberg 15:1
Sveriges runinskrifter: Vg11, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Leksbergs backe
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Leksberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:9261