Runsten Vg12, L1962:8649 i Leksberg
Även känd som Djävulsstenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Ólafr Hnakki ... ... fimtán bú ... ... ... ... §B Allir Gaut sjarði(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 12), gnejs, 0,95 m hög, 0,83 m bred (N-S) och 0.3 m tjock. Runhöjd 10-15 cm. Ristningarna vetter mot Ö och SÖ. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Olov Nacke ... femton gårdar ... Alla må skända(?) Göt ..." Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Leksberg socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränrygg. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m SÖ om husknut."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Djävulsstenen - runsten Vg12, L1962:8649 i Leksberg:
"Den saknade biten av runstenen är enligt traditionen inmurad i ladugården i Haggården, Leksberg (Leksberg 29:1)."
Vill du se flera runstenar i Leksberg socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.675909
Longitud: 13.807453
Lämnings-ID: L1962:8649
Riksantikvarieämbetets ID: Leksberg 20:1
Sveriges runinskrifter: Vg12, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Storegården, hindsberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Djävulsstenen -
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Leksberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:8649