Runsten Vg9, L1962:8644 i Leksberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnvôr reisti stein þenna eptir Áleif Hnakka, fôður Þorkels. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 9), granit, 1,75 m hög, 0,6 m bred (N-S) och 0,4 m tjock. Genomskärningsytan närmast triangulär. Runhöjd 13-16 cm. Ristningen vetter mot V. Funnen 1878 i kyrkogårdsmuren. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Gunnur reste denna sten efter Olov nacke, Torkels fader". Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Leksberg socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m ÖSÖ om kyrkans absid, 0,5 m V om kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Leksberg socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683617
Longitud: 13.8135
Lämnings-ID: L1962:8644
Riksantikvarieämbetets ID: Leksberg 14:1
Sveriges runinskrifter: Vg9, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Leksbergs kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Leksberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:8644