Runsten Vg13, L1962:8604 i Leksberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir Skorpa/Skaufa reisti stein þenna eptir Ketil, son sinn, ok eptir Ólôf, fóstru sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 13), granit, 1,85 m hög, 0,65 m bred (NNV-SSÖ) och 0,34 m tjock. Runhöjd 8-13 cm. Ristningarna vetter mot VSV. Enligt Västergötlands runinskrifter har runstenen stått på ungefär samma plats åtminstone sedan 1600-talet. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tore skorpa reste denna sten efter sin son Kättil och efter Oluv, sin fosterdotter (fostermor)". Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Leksberg socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan lerjord. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m ÖNÖ om mindre väg."
Vill du se flera runstenar i Leksberg socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.671548
Longitud: 13.819109
Lämnings-ID: L1962:8604
Riksantikvarieämbetets ID: Leksberg 30:1
Sveriges runinskrifter: Vg13, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Nolgården, karleby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Leksberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:8604