Runsten Vg4, L1962:152 i Ek
Även känd som Kungsbacken
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Oddr Skald reisti stein þenna eptir Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at Eiríki. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 4), grå granit, 1,65 m hög, 1,25 m bred (VSV-ÖNÖ) och 0,1-0,2 m tjock. Vänd mot SSÖ är en runristning som täcker hela ytan utom de nedersta 0,1-0,2 m. Runorna är 7-15 cm höga, 0,8-1 cm breda och 0,4-1 cm djupa, i ena kanten syns rester av skär färg. På stenens baksida är ett lejonodjur inristat. Detta är ca 0,55 m högt och 0,65 m brett. Ristningarna är 0,7-1 cm bred och 0,3-0,6 cm djup. Ristningen är delvis svår att urskilja. Den sitter ca 0,4 m över markytan. Runstenen är något toppig och avsmalnande uppåt. Framsidan är svagt välvd. Runstenen finns utsatt på karta över Eks socken från 1600-1700-talet (LMV Akt 73). Den står då S om Wackerborg i en vägkrök, S om vägen. Läget förefaller vara detsamma som idag på ett ungefär. Runstenen skall några år i slutet av 1800-talet ha stått på Ingarud innan den fördes tillbaka igen. Den dåvarande markägaren Anders Lilliestierna placerade stenen på krönet av den naturliga förhöjningen som har namnet Kungsbacken. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Udd skald reste denna sten efter Torsten, sin son, och gjorde stenbro för (honom). Han ägde tre gårdar i hammarskiftet och trettio marker innestående hos Erik." Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ek socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av naturlig brant moränkulle."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"37 m NNV om hörnet landsväg - mindre brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Ek socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.629883
Longitud: 13.821423
Lämnings-ID: L1962:152
Riksantikvarieämbetets ID: Ek 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg4, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Stora ek
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Kungsbacken -
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Ek
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:152