Runristning Vg10, L1962:9745 i Leksberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn prestr. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Liljesten med runor (Vg 10), sandsten, 1,95 m hög, 0,65 m bred och 0,19 m tjock. Runhöjd 3-4 cm. Ristningen vetter mot V och återfinns på den upphöjda kantlisten. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades den 1916 som tröskel i det år 1742 uppförda vapenhuset. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Torsten präst." Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Leksberg socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill Leksbergs kyrka."
Vill du se flera runstenar i Leksberg socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683877
Longitud: 13.812973
Lämnings-ID: L1962:9745
Riksantikvarieämbetets ID: Leksberg 13:1
Sveriges runinskrifter: Vg10, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Leksbergs kyrkogård
Placering: I kyrkan.
Föremål: Gravhäll, liljesten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Leksberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:9745