Hällristning L1999:3998 i Transtrand
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ristning i häll, bestående av rikligt med tecken i en 1.5 m l(N-S), 1.5 m br och intill 0.3 m h sandstenshäll.På den mot V och SV svagt sluttande sidan syns initialer ristademed det latinska alfabetet, en del av den inramade, åtskilligadalrunor, några människofigurer samt ett flertal årtal,däribland 1767, 1775, 1766 och 1718? (ev 1778). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Transtrand socken i Malung-Sälen kommun (Dalarnas län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av smal ås (N-S). Skogsmark, tallplanterat hygge.Utomordentligt utsiktsläge!"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"85 m S om spets mot SÖ av myr."
Vill du se flera runstenar i Transtrand socken eller Malung-Sälen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.079254
Longitud: 13.433408
Lämnings-ID: L1999:3998
Riksantikvarieämbetets ID: Transtrand 100:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Dalarnas
Kommun: Malung-Sälen
Socken: Transtrand
Riksantikvarieämbetets information: » L1999:3998