Runsten L1988:4444 i Malmö 🇬🇧
Även känd som Fosiestenen
Foto av Runsten L1988:4444 i Malmö
Foto av Runsten L1988:4444 i Malmö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásbjôrn reisti stein þenna eptir Dverg, félaga sinn, dreng góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,85 m h, 0,8 m br (N-S) och 0,7 m tj. Inskription mot VNV i enkel slinga. Inskriptionen lyder enligt översättning: "Esbern reste denna sten efter sin kamrat Dvärg, en god dräng" (V. Lilja, 1968). 1975 företog Malmö museum en provgrävning kring stenen för att utröna om den stod i ursprungligt läge. Anledningen till undersökningen var ett förslag om att flytta stenen till en annan plats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Malmö socken i Malmö kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack avsats, lermark. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m N om gångväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.56057
Longitud: 13.028247
Lämnings-ID: L1988:4444
Riksantikvarieämbetets ID: Fosie 3:1
Sveriges runinskrifter: DR262
Plats: Fosie
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Fosiestenen
Län: Skåne
Kommun: Malmö
Socken: Malmö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8c0941f5-c5dc-425f-b8db-2e9e62cbcc5d