Hällristning U629, L1970:9085 i Bro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Illugi ok Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fôður sinn Arngísl. Guð hjalpi anda hans. Þorfastr risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.7x1.3 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 3 adoranter, 3 obestämbara figurer, 1 fragment och 8 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 27-116 cm l, av enkellinjetyp. Tre skepp har bemanningsstreck, varav tre är adoranter på ett av dessa skepp. De obestämbara figurerna är 11-62 cm st. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.5-2 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. Skiss och foton i inventeringshandlingarna. Anmälan 2004; Ny beskrivning efter specialinventering/dokumentation av Vitlycke museum. Hällristning, 1,9x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 9 skeppsfigurer, 6 människofigurer, 9 obestämbara figurer och 7 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 30-107 cm långa och enkellinjiga. Det största skeppet har 6 människofigurer ombord. Människofigurerna är 8-10 cm långa och finns ombord på det största skeppet. De fragmentariska figurerna är 8-60 cm långa. Älvkarnarna är 2,5-7 cm diam och 0,3-2 cm djupa. Belägna på svagt SÖ-sluttande hällyta i vattenränna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll på bergrygg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m ÖNÖ om kraftledningsstolpe vid gärdesgård (och 60 m NNV om ladugårds NV-hörn."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430798
Longitud: 11.477968
Lämnings-ID: L1970:9085
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 2:1
Sveriges runinskrifter: U629, (Upplands runinskrifter)
Plats: Grynsta backe, svarsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråblå granit
Runristare: Torfast (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9085