Hällristning L1970:8738 i Bro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ábjôrn ok Sigbjôrn/Sæbjôrn ok Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fôður sinn ok hon(?)/enn eptir bónda sinn Ôzur. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,65x0,7 m (N-S), bestående av 2 skepp, 63-163 cm l, dubbellinjetyp, med långa bemanningsstreck. Belägen på V-sluttande häll. (Raä dnr:326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.45x0.69 m (N-S), bestående av 2 skepp. Skeppen är 62-145 cm l med bemanningsstreck. Grunt huggna. Ristningen belägen på 15 graders V-sluttande berghäll. Foto i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsluttning med ljung, buskar och träd."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m NÖ från punkt där stengärdesgård i riktning NÖ-SV upphör mot berget. 12 m VNV om stenblock (1,7x0,9x0,3 m stort). "
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.419791
Longitud: 11.45665
Lämnings-ID: L1970:8738
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 20:1
Sveriges runinskrifter:
Plats: Härnevi
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Blå granit
Runristare: Visäte (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8738