Hällristning L1970:9089 i Bro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingríðr ok Gyríðr létu rétta stein eptir Klemet, fôður sinn, ok Ingigerðr(?) at bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.1-2.6 m (NNÖ-SSV), bestående av 8 skepp, 3 människofigurer, 2 ringfigurer, 6 fragmentariska figurer och 15 älvkvarnar. Skeppen är 38-103 cm l, av enkellinjetyp. Fem av skeppen har bemanningsstreck. Människofigurerna är 17-27 cm. En ringfigur är enkel, 5 cm diam. Den andra består av två koncentriska cirklar, 15 cm diam runt en älvkvarn. De fragmentariska figurerna är 10-27 cm och består av raka och böjda linjer. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.5-1 cm dj. Ristningen är belägen på SÖ-sluttande häll. Foton och skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NV om markväg (NNÖ-SSV) och 20 m N om grind i gärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431426
Longitud: 11.478905
Lämnings-ID: L1970:9089
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats: Bro kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare: (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9089