Hällristning L1970:9199 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x1,9 m (NÖ-SV) bestående av 6 skeppsfigurer, 6 människofigurer, 1ankarliknande figur, 5 obestämbara figurer och 63 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 30-55 cm långa och samtliga är av enkellinjig typ, vara tre skepp har spiralstävar. Människofigurerna är 10-35 cm långa med helt uthuggna kroppar och vara två saknar ben. Den bestämbara figuren påminnande om ett ankare är 16x11 cm stor. De obestämbara figurerna, fragment, är 6-12 cm långa, varav en med helt uthuggen yta. Älvkvarna är 2-5,5 cm diam och 0,2-1,2 cm djupa, varav två är förbundna med en ränna. Belägna på svagt S-sluttande häll. Anmälan: Ny beskrivning efter specialinventering/dokumentation av Vitlycke museum, 2004. - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.6x1.3 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 4 människofigurer, 1 fragmentarisk figur och 48 älvkvarnar. Skeppen är 28-48 cm l, av enkel linjetyp utan bemanningsstreck. Människofigurerna är 15-23 cm l. Den fragmentariska figuren är 17 cm l. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Ristningen belägen på S-sluttande berghäll. Foto och skiss över ristningen i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt S-sluttande hällparti."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m VNV om V-hörnet av ladugård och direkt N om grusväg."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430578
Longitud: 11.477484
Lämnings-ID: L1970:9199
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 16:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9199