Hällristning L1970:9162 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,12x1,4 (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 11 människofiogurer, 2 djurfigurer, 2 fågelfigurer, 2 ormar, 4 fotsulor, 2 handfigurer, 10 timglasformade figurer, 2 koncentriska cirklar, 1 skiva, 1 spiral, 1 vagnsfigur, 2 åder, ca 30 övriga figurer och fragment samt ca 110 skålgropar. Skeppen är 18-80 cm l, alla av enkellinjetyp och med bemanning. Människofigurerna är 18-49 cm l, alla av typen med helt uthuggen kropp, 9 med bälte, flera med händer, 2 med spjut och 2 fragmentariska. Djurfigurerna är 25-32 cm l, 1 med hornkrona (hjort) och 1 fragmentarisk. Fåglarna är 16 cm l, tjädrar. Ormarna är 21-27 cm l. Fotsulorna är 17-20 cm l, helt uthuggna, 1 fragmentarisk. Handfigurerna är 14-15 cm l, 1 med fem fingrar, 1 med tre fingrar. Timglasformade figurerna är 7-15 cm l. De koncentriska cirklarna är 11-18 cm diam, det mindre fragmentariskt. Skivan är 9 cm diam, helt uthuggen med nav. Spiralen är 9 cm diam. Vagnen är 29 cm l, tvåhjulig. Åderfigurerna är 22-35 cm l. De övriga figurerna och fragmenten är av olika storlek, typ och form. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, många av de små groparna ligger i rader. Belägen på en svagt S-sluttande, flack häll. (RAÄ dnr 326-2595-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m Ö om landsväg och 31 m S om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.367165
Longitud: 11.472799
Lämnings-ID: L1970:9162
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 141:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9162