Hällristning L1970:9116 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.9x1.6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 17 älvkvarnar och 2 fragmentariska figurer. Skeppen är 47-97 cm l av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0.5 cm dj. Elva är placerade i rad. De fragmentariska figurerna är 19-32 cm l. Ristningen belägen i SÖ-sluttande hällsvacka. Anmälan: Ny beskrivning efter specialinventering/dokumentation av Vitlycke museum, 2004. Hällristning 2,1x1,6 mm (NV-SÖ), bestående av 2 skeppsfigurer, 1 hjulkors, 1 fragment och 17 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 46-102 cm långa, enkellinjiga och med bemanningsstreck. Hjulkorset är 20 cm diam och med 4 ekrar. Den obestämbara figuren, fragment, är 10 cm långt. Älvkvarnarna är 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm djupa. Belägen i svagt till kraftigt SÖ-sluttande hällsvacka i vattenrinning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttande vattenöversilad berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SÖ om RAÄ nr 3:3."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430991
Longitud: 11.478289
Lämnings-ID: L1970:9116
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 3:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9116