Hällristning L1970:9088 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,9x1,1 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 3 människofigurer, 2 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 3 obestämbara figurer, 1 prickhuggen yta och 7 skålgropar. Skeppen, 20-35 cm l, varav 1 av enkellinjetyp med djurhuvudstävar; 1 av dubbellinjetyp; 1 med helt uthugget skrov och med bemanning. Människofigurerna, 13-28 cm h, samtliga med svärd i händerna. Djurfigurerna, 19-22 cm l, fyrbenta och med öron. Cirkelfigurer, varav 1 har skaft och 1 är "cup and ring" liknande. De obestämbara figurerna, 10-25 cm l. Prickhuggna ytan, ca 15x10 cm. Skålgroparna, 2,5-4,5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj, varav 1 med skaft och 1 ingående i "cup and ring". Belägen på svagt SSÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012) För äldre beskrivning, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,1 m NNÖ om RAÄ nr. Brastad 492:2."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.364563
Longitud: 11.461259
Lämnings-ID: L1970:9088
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 492:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9088