Hällristning L1970:9074 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,4x2,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 9 skepp, 24-125 cm l, varav 3 av enkellinjetyp med bemanningsstreck; 2 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck samt 4 skepp med helt uthugget skrov och med bemanningsstreck. Belägen på delvis kraftigt ÖSÖ-sluttande häll. 13,8 m V om RAÄ nr. Brastad 492:1 och 2 m N om landsväg är sentida ristningar, 5,5x1,4 m st yta, bestående bl.a. av G.H, 1 båt, 70x45 cm och en hammare. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012) För äldre beskrivning, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m N om landsväg på en punkt ca 90 m Ö om RAÄ nr. Brastad 137:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.364548
Longitud: 11.461206
Lämnings-ID: L1970:9074
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 492:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9074