Hällristning L1970:9073 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,85x0,6 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 5 skålgropar. Skeppet är 56 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck som har "knopphuvuden". Fragmentet är 12 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. belägen på brant S-sluttande hällyta. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.7x0.5 cm (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 3 fragmentariska figurer och 6 älvkvarnar. Skeppet är 56 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. De fragmentariska figurerna är 12-21 cm l. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0.5 cm dj. Ristningen belägen på brant SÖ-sluttande häll i vattenflöde. Skiss över ristningen i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,3 m NÖ om Raä nr 27:1."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.410787
Longitud: 11.45757
Lämnings-ID: L1970:9073
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 27:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9073