Hällristning L1970:9062 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,95x0,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 1 skålgrop. Skeppen är 67-85 cm l. Det mindre skeppet av enkellinjetyp med stäv men utan bemanning. Det större skeppet består endast av 16 st bemanningsstreck, utan köllinje. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på S-sluttande häll, ca 20 cm N om sprängkant. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.8x0.2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 63 cm l, fragmentarisk av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0.5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,4 m VSV om Raä nr 27:3."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.410773
Longitud: 11.457406
Lämnings-ID: L1970:9062
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 27:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9062