Hällristning L1970:9043 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 2 obestämbara figurer och 5 skålgropar. Skeppen är 28-105 cm l. Det större skeppet är enkellinjetyp utan bemanningsstreck, det mindre är dubbellinjetyp utan bemanningsstreck. De obestämbara figurerna, fragment, är 13 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande häll i vattenrinning. Mycket ojämn häll. (RAÄ dnr 326-1664-2010) För äldre beskrivning, se Skannat dokument under referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376308
Longitud: 11.464869
Lämnings-ID: L1970:9043
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 126:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9043