Hällristning L1970:9040 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,6x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 1 H-formad figur och 8 obestämbara figurer. Skeppen, 11-54 cm l, 2 av dubbellinjetyp utan bemanning, 1 av enkellinjetyp utan bemanning och 8 med helt uthugget skrov, varav 7 med bemanning. Den H-formade figuren, 11 cm l. De obestämbara figurerna, 6-20 cm l. Belägen på kraftigt SSV-sluttande häll. SSV, SÖ och NNÖ om hällristningen är sentida ristningar, se RAÄ nr. Brastad 137:5. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012) För äldre beskrivning, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NNÖ om RAÄ nr. Brastad 137:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.364877
Longitud: 11.459964
Lämnings-ID: L1970:9040
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 137:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9040