Hällristning L1970:9030 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,85x2,2 m (N-S), bestående av 3 skeppsfigurer, 2 människofigurer, 4 djurfigurer, 8 fragment och 10 skålgropar, varav 5 i spricka. Belägen på SV-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3842-2008) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3,7x1,26 m (N-S), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 4 djurfigurer, 1 obestämbar figur, 3 linjer och 3 älvkvarnar. Skeppen är 82-88 cm l. Ett av skeppen har ovanligt långa bemanningsstreck. Skeppet längst ner har spiralformade stävar. Människofiguren är 39 cm l. Djurfigurerna är 18-31 cm l. Den obestämbara figuren är 46 cm l. Linjerna är 6-20 cm l. Älvkvarnarna är 4-5,5 cm diam och 0,4-0,8 cm dj. Den övre delen av ristningen är djupt huggen medan den nedredelen är grunt huggen. Ristningen belägen på 15-30 graders SV-sluttande häll. Foton i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (tallskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.420023
Longitud: 11.458231
Lämnings-ID: L1970:9030
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 22:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9030