Hällristning L1970:9021 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,15x1,9 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 3 människofigurer och 1 fragment. Skeppen är 47-190 cm l, varav 4 är dubbellinjetyp, därav 1 fragmentarisk; 1 är av enkellinjetyp. 3 har bemanningsstreck. Människofigurerna är 27-29 cm l, med helt uthuggen kropp. En håller ett spjut lyft över huvudet. Fragmentet är 16 cm l. Belägen på starkt Ö-sluttande berghäll. (Raä dnr:326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.9x2 m (Ö-V), bestående av 6 skepp, 3 människofigurer, 1 cirkelformig figur, 1 fragmentarisk figur och 6 älvkvarnar. Skeppen är 32-194 cm l, dubbellinjiga varav ett är ofullständigt. Människofigurerna är 28 cm l, helt uthuggna. Den cirkelformiga figuren är 30 cm diam, konturristad. Den fragmentariska figuren består av en linje. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Ristningen belägen på 35-40 graders ÖSÖ-sluttande vattenöversilad häll. Foton och skiss över ristningen i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergskant invid skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m N om åkerhörn och 9 m N om stengärdsgårdshörn."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.436448
Longitud: 11.487983
Lämnings-ID: L1970:9021
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 15:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9021