Hällristning L1970:9004 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,4x3,3 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 1 fragment, 1 avlång fördjupning och 15 skålgropar. Skeppen är 33-48 cm l, enkellinjetyp med bemanning. Fragmentet är 10 cm l. Avlånga fördjupningen är 10x5 cm stor och 1 cm dj. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på starkt S-sluttande berghäll mot väg, invid sprängkant. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.7x1.8 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 15 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppet är 41 cm l, fragmentariskt av dubbelinjetyp med bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.5-1 cm dj. Den avlånga fördjupningen är 10x5 cm och 1 cm dj. Ristningen belägen på nedre delen av S-sluttande häll, intill sprängkant. Foto i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N om vägkant."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.410754
Longitud: 11.457542
Lämnings-ID: L1970:9004
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 27:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9004