Hällristning L1970:8947 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning ca 6,1 x 3,5 m (NO-SV), bestående av 2 skeppsfigurer, 4 människofigurer, 5 obestämbara figurer och 23 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 60-90 cm långa, enkellinjiga och med bemanningsstreck. Människofigurerna är 8-13 cm långa, med uthuggen kropp och "föremål" i händerna. De obestämbara figurerna, fragment, är 10-54 cm långa. Älvkvarnarna är 2,5-6,0 cm diam och 0,2-1 cm djupa. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällavsats. Ny beskrivning efter specialinventering/dokumentation av Vitlycke museum, 2004. Sammanslaget hällristning 3:6 och älvkvarnsförekomst 3:7, gemensam kartmarkering."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttande vattenöversilad berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m SV om RAÄ nr. Bro 3:5 och 6 m NV om väg, samt 2,5 m NÖ om stenmur."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.43078
Longitud: 11.478293
Lämnings-ID: L1970:8947
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 3:6
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8947