Hällristning L1970:8946 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x0,8 m (Ö-V), bestående av 2 människofigurer, 2 huggna ytor och 1 skålgrop. Människofigurerna är 48-55 cm l, båda med ringkorskropp och stora, tydliga svärd i hand. De huggna ytorna är 6x5 resp 5x3 cm stora. Skålgropen är 4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-2595-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9,6 m SV om SV-hörnet av bostadshus. 4,2 m V om flaggstång. 3,2 m Ö om NÖ-hörnet av gäststuga."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.374422
Longitud: 11.457957
Lämnings-ID: L1970:8946
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 139:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8946