Hällristning L1970:8921 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,35x2,3 m (N-S), bestående av 2 skepp, 5 människofigurer, 1 cirkel, 1 ankarliknande figur, 6 linjer och 19 skålgropar. Skeppen är 17-35 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanning och 1 med helt uthugger skrov och utan bemanning. Människofigurerna är 17-35 cm l, varav 3 har tydliga svärd i händerna. Cirkeln är 11 cm diam. Den ankarliknande figuren är 10x9 cm st. Linjerna är 4-35 cm l. Skålgroparna är 2-4,5 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Belägen på VSV-sluttande häll med vattenrinningar. På hällens V del är sentida ristningar, bl.a. en segelbåt, namn och årtal (1945). (RAÄ dnr 326-1664-2010) För äldre beskrivning, se Skannat dokument under referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,15 m ÖNÖ om sprängkant. "
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376568
Longitud: 11.462722
Lämnings-ID: L1970:8921
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 129:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8921