Hällristning L1970:8919 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Älvkvarnsförekomst, 0.8x0.6 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på plan klippavsats. Anmälan: Ny beskrivning efter specialinventering/dokumentation av Vitlycke museum 2004. Hällristning, 4,6 x 0,6 m (Ö-V), bestående av 1 skeppsfigur och 4 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 38 cm lång, av enkellinjig typ och med två bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,3 cm djupa. Det förekommer ett flertal vittringsgropar alt. vittrade älvkvarnar på hällen. De fyra älvkvarnar na är dock helt ovittrade och säkra. Belägen på närmast plan hällyta i vattenrinning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll på bergrygg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NNV om RAÄnr 2:4."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430922
Longitud: 11.477765
Lämnings-ID: L1970:8919
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 2:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8919